Касаційна скарга: вартість, термін подання, форма

Кассационная жалоба

Потрібно підготувати документ? Телефонуй 0632021068

Поняття, природа та можливості подання касації

Касаційна скарга – процесуальний документ, що дозволяє скасувати рішення попередніх інстанцій. Відповідно до Конституції України сторона спору або особа права якої порушена рішеннями судів мають право на касаційне оскарження судових рішень у порядку, передбаченому законодавством. У нашому випадку порядок оскарження зазначено у Цивільному процесуальному кодексі України ( ЦПК України).

За допомогою касаційної скарги Ви можете просити Верховний Суд скасувати:

 • повністю або частково рішення суду першої та апеляційної інстанції та у відповідній частині направити справу на новий розгляд за підсудністю;
 • повністю або частково рішення двох інстанцій та прийняти нове рішення без передачі справи на новий розгляд;
 • постанови апеляційної інстанції та залишити в силі рішення першої інстанції повністю або частково;
 • ухвалу першої та другої інстанції закрити в частині або залишити позов без розгляду повністю або в частині.

Особи, які мають право подати цей процесуальний документ

Право на касаційне оскарження судових рішень мають учасники справи та особи, які не брали участі у судовому розгляді, але суд ухвалив рішення, яке торкається прав та інтересів цих «інших осіб».

У разі подання касації у цивільній справі «іншою особою» касатор повинен, крім незаконності судових рішень, також вказати і те, які права його порушують прийняті у справі рішення.

Різниця між апеляцією та касацією

Суд касаційної інстанції на відміну апеляції неспроможний: 1) встановлювати чи вважати доведеними обставини, які були встановлено судами попередніх інстанцій чи проігноровані ними; 2) вирішувати питання достовірності доказів; 3) надавати переваги одному доказу над іншим.

Крім цього вимоги до процесуальних документів у цих інстанціях суттєво різна. Подаючи документи до касаційного суду, слід пам’ятати, що % відмов у відкритті касаційного провадження становить близько 80%. Це пов’язано з багатьма факторами, у тому числі з вимогами, які були змінені на початку 2020 року – касаційні фільтри.

Коли та які рішення можна оскаржити, а які ні

Рішення першої та апеляційної інстанції можна оскаржити у касаційному порядку. Оскарження рішення першої інстанції одразу в касаційному порядку не передбачено.

Певні ухвали суду першої інстанції можна оскаржити в касації після перегляду судом апеляційної інстанції, це ухвала про/про: 1) забезпечення позову або зміни забезпечення; 2) повернення заяви; 3) відмова у відкритті провадження; 4) закриття провадження у справі; 5) залишення позову без розгляду; 6) повернення заяви про перегляд заочного рішення; 7) відмові відкривати провадження за новими або винятковими обставинами, а також про відмову в задоволенні цієї заяви; 8) скарги на дії виконавців; 9) заміни сторони; 10) про стягнення коштом що належать третім особам; 11) визначення частини майна, що належить боржнику разом з іншими особами.

Ухвали судів апеляційної інстанції, які не дозволяють належного розгляду справ у судах апеляційної інстанції, а також інші важливі ухвали. З повним списком цих рішень можна ознайомитись у статті 389 ЦПК України.

Незгоду з ухвалами судів, які не можна окремо оскаржити від рішення по суті, мають бути зазначені в касаційній скарзі при оскарженні рішення по суті.

Не підлягають касаційному оскарженню:

 • рішення та ухвали суду ухвалені Верховним Судом як апеляційним;
 • малозначні справи чи справи, де ціна питання менше ста прожиткових мінімуму, крім: 1) касаційна скарга відноситься до питання, яке має фундаментальне значення для формування судової практики; 2) учасник позбавлений можливості вказати на невірність обставин встановлених у цій справі при розгляді іншої справи; 3) справа має особливе значення для особи, яка подає касацію; 4) суд першої інстанції випадково вважав справу малозначною.

Строк подачі касаційної скарги та його поновлення

Час на оскарження судового акта має велике та очевидне значення. Відповідно до ЦПК України касаційна скарга на судове рішення подається протягом 30 днів з моменту, коли було оголошено рішення.

У разі якщо в судовому засіданні було оголошено не повний текст судового рішення, то 30-денний термін подання касаційної скарги до Верховного Суду відраховуватиметься з моменту складання повного тексту. День складання повного тексту вказано наприкінці судового рішення, яке оскаржується.

Учасник справи, який не брав участі у судовому розгляді та отримав повний текст судового рішення на пошті, може відраховувати цей термін з моменту отримання судового рішення. У касаційній скарзі важливо про це вказувати та надавати докази.

Відновлення терміну на оскарження постанов та рішень можливе і з інших поважних причин. Цими причинами зазвичай вважають хворобу, карантинні обмеження, піклування про близьких. Безумовно, важливим фактором буде те, що ці обставини виникли перед закінченням терміну на оскарження. Крім цього незначно пропущений термін на подання касації в 90% випадках не має суттєвого значення і суд відкриває провадження, але все ж таки у своєму клопотанні про поновлення терміну потрібно про це вказати і просити не виявляти формалізму.

Верховний Суд незалежно від поважності причин відмовляє у відновленні строку на оскарження і прийнятті касаційної скарги, якщо пройшов один рік з моменту складання повного тексту рішення, яке оскаржується, крім:

 • подання касаційної скарги у цивільній справі стороною спору, яку не було повідомлено про розгляд справи або не було залучено до участі особу права, яку зачіпає це рішення;
 • виникли обставини, на які касатор не можу вплинути (форс-мажор).

Порядок подання касаційної скарги щодо цивільної справи в Україні

Скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції. Верховний Суд приймає касації трьома способами: 1) пошта; 2) особисто через канцелярію; 3) через електронний суд з підписанням документа за допомогою електронного цифрового підпису.

Надсилання листа (скарги) за допомогою пошти в останній день на подання касації буде вважатися, що ви відправили у строки встановлені законом ( ЦПК України). І не буде мати значення о котрій годині це було зроблено. У таких випадках важливо мати при собі чек.

Подаючи скаргу через канцелярію суду, важливо мати з собою ще один зразок скарги, щоб секретар суду поставив на вашому зразку печатку з датою надходження скарги.

У разі подання скарги через електронний суд важливо пам’ятати, що практика прийому таких скарг ще не є стабільною. Тому бажано у скарзі вказувати практику цього ж суду про те, що вони приймають касаційні скарги у цивільних справах в електронній формі.

Типова помилка при поданні скарги є та, що касатори не завжди правильно вказують суд, до якого подають скаргу. Верховний Суд Касаційний цивільний суд у 2021 році у 50% випадках повертав скарги на тій підставі, що скарги подавалися до: Верховного суду України; Касаційний цивільний суд у складі Верховного суду. Згоден, що начебто формалізм, але таке відбувається. У 2018-2020 ця статистика була 80-90%.

Є судді, які не звертають увагу на те, як касатор назве Верховний Суд (ВС, ЗСУ, КМР ЗС), але їх мало.

Вартість подачі касаційної скарги

ЗУ «Про судовий збір» визначає вартість судового збору за подання всіх скарг, у тому числі касаційної. Відповідно до згаданого закону потрібно заплатити: 1) за оскарження рішення щодо суті спору потрібно заплатити 200% від судового збору, який платили при поданні позову. Це не важливо, скільки рішень у скарзі хочете оскаржити; 2) за подання скарги на ухвали потрібно заплатити 0,2 прожиткового мінімуму, який був на початку року.

Якщо касатор є особою звільненою від сплати судового збору, він повинен про це вказати та надати докази. Наприклад, у справі про стягнення аліментів позивач (касатор) повинен зазначити, що згідно з ЗУ «Про судовий збір» позивачі у позовах про стягнення аліментів звільнені від сплати судового збору.

Верховний Суд останні півтора року зазначає, що потрібно правильно вказувати призначення платежу, а саме у призначенні платежу слід зазначати: 1) дати рішень, які оскаржуються; 2) номер судової справи; 3) суд, які ухвалили спірні рішення; 4) Верховний Суд. Прикладом таких вимог є ухвала Верховного Суду у справі № 127/13991/17 та у справі № 359/7343/19.

Форма та зміст касаційної скарги

Цей процесуальний документ подається у письмовій формі та українською мовою.

У касаційній скарзі повинно бути зазначено:

 • 1) найменування суду, до якого подається скарга;
 • 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає касаційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб – громадян України, номери засобів зв’язку та адресу електронної пошти, за наявності;
 • 3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);
 • 4) рішення (ухвала), що оскаржується;
 • 5) підставу (підстави), на якій (яких) подається касаційна скарга з визначенням передбаченої (передбачених) статтею 389 цього Кодексу підстави (підстав).
 • У разі подання касаційної скарги на підставі пункту 1 частини другої статті 389 цього Кодексу в касаційній скарзі зазначається постанова Верховного Суду, в якій викладено висновок про застосування норми права у подібних правовідносинах, що не був врахований в оскаржуваному судовому рішенні.
 • У разі подання касаційної скарги на підставі пункту 2 частини другої статті 389 цього Кодексу в касаційній скарзі зазначається обґрунтування необхідності відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду.
 • У разі подання касаційної скарги на судове рішення, зазначене у пунктах 2 і 3 частини першої статті 389 цього Кодексу, в касаційній скарзі зазначається обґрунтування того, в чому полягає неправильне застосування норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення (рішень);
 • 6) клопотання особи, яка подає скаргу;
 • 7) перелік письмових матеріалів, що додаються до скарги;
 • 8) дата отримання копії судового рішення суду апеляційної інстанції, що оскаржується.

Вимоги до оскарження ухвал є значно меншими. Адже підстава для скасування визначення має бути аргументована неправильним застосуванням норм. У цій частині фактично легше скасовувати визначення, ніж рішення по суті спору.

Розгляд скарги

Суд сам ухвалює рішення про те викликати сторони на розгляд касації чи ні. Як це не звучало, але це серйозна реальність.

На практиці середні терміни розгляду касаційної скарги у цивільній справі на рішення по суті справи триває від 12 до 36 місяців. Та ви все правильно зрозуміли – довгий розгляд.

Якщо справа буде розглянута з викликом сторін, то процедура фактично така сама, як і в суді апеляційної інстанції:

 • суд дає касатору можливість виступити першим та вислуховує відповіді на свої запитання;
 • суд після виступу касатора вислуховує інших сторін;
 • переходить до судових дебатів;
 • йде у нарадчу кімнату.

Відношення суду до скарги, яка надійшла від іншого учасника після розгляду касаційної скарги

Згідно зі статтею 405 ЦПК України касаційна скарга, яка надійшла до Верховного Суду після касаційного розгляду справи і не була присутня при розгляді справи, суд розглядає скаргу за загальними правилами.

У разі відкриття провадження у справі Верховний Суд може зупинити раніше прийняте рішення та інші рішення, які оскаржуються.

За результатами розгляду скарги суд може скасувати своє раніше ухвалене рішення.

Верховний Суд відмовляє у відкритті провадження, якщо підстави скарги ідентичні тим, які розглядалися цим судом за іншими скаргами, які вже розглянуті.

Юридична допомога щодо супроводу справ у касації

Надаю правову допомогу з питань касаційного оскарження рішення, є досвід роботи з підготовки касаційних скарг та інших процесуальних документів, необхідних для подання до Верховного Суду, а також неодноразово брав участь при розгляді справ у цьому суді.

Звернувшись до мене, можете замовити наступну правову допомогу:

 • підготовка та подання касаційної скарги у цивільній справі;
 • аналіз справи на перспективу касаційного оскарження;
 • аналіз процесуальних помилок у рішеннях, які слід оскаржити;
 • ознайомлення із справою у Верховному Суді;
 • представництво інтересів у Верховному суді.
Оцініть автора
Адвокат у Києві - Янчук Анатолій - послуги юриста онлайн. Ціни 2022. Адвокати Києва, Житомира.
Додати коментар