Апеляційна скарга: вартість, строки (термін) подання, зразок

Апелляционная жалоба

Пітрібно підготувати апеляційну скаргу? Телефонуй 0632021068

Поняття та можливості апеляційної скарги

Конституція України дає можливість кожному громадянину право на оскарження рішень (рішення по суті спору, ухвали ) судів першої інстанції. Також це право прописане у Цивільному процесуальному кодексі, який визначає порядок подання апеляційної скарги.

Можливості апеляційної скарги у цивільному процесі є вичерпними та за допомогою скарги можна просити суд апеляційної інстанції:

 1. Повністю скасувати рішення суду першої інстанції та відмовити у задоволенні заяви сторони.
 2. Частково скасувати рішення суду першої інстанції та відмовити у частині або змінити рішення.
 3. Закрити провадження у справі повністю або у певній частині.
 4. Залишити позов без розгляду повністю чи частково.
 5. Скасувати ухвалу суду першої інстанції, яка заважає подальшому розгляду справи.
 6. Скасувати ухвалу суду першої інстанції та направити справу з правильною підсудністю.

Особи, які мають право подати цей процесуальний документ

Право на оскарження рішення суду першої інстанції мають учасники судового розгляду, а також особи, права яких рішення порушується (Далі — інші особи).

Якщо право учасників судового розгляду зрозуміле, то без аргументації того, які права цих «інших» осіб порушено — апеляційний суд відмовить у відкритті провадження.

У разі якщо апеляційний суд помилково відкриє провадження, дійшовши висновку, що рішення суду швидше за все не порушує права цих «інших» осіб, то надалі суд може змінити своє рішення та відмовити в скарзі.

Після відкриття провадження «інші особи» мають права та обов’язки учасників судового розгляду.

Різниця між першою та апеляційною інстанцією

Суд першої інстанції практично часто:

 • позволяет подавать процессуальные документы;
 • позволяет исправлять процессуальные ошибки;
 • рассматривает дело более шести месяцев;
 • позволяет долго выступать;
 • інше.

Суд апеляційної інстанції:

 • дотримується термінів певні дії;
 • аналізує помилки суду першої інстанції;
 • у 90% справ розглядає справу у межах апеляційної скарги;
 • перед початком судового розгляду вже взяв певну позицію у справі.
 • інше.

Коли та які рішення першої інстанції можна оскаржити

Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції, прийняте по суті спору, можна оскаржити лише після прийняття рішення.

Скарга на ухвалу суду першої інстанції подається залежно від ухвали, яку хочете оскаржити. Законодавець розділив періоди оскарження ухвал за їх природою:

 • ухвали перераховані у статті 353 ЦПК України можна оскаржити окремо від рішення суду по суті спору;
 • заперечення на ухвали суду першої інстанції, які не включені до статті 353 ЦПК України, потрібно вказувати при оскарженні рішення суду першої інстанції.

За словами законодавця – це було зроблено у зв’язку з тим, що відсутні у статті 353 ЦПК України ухвали не заважатимуть розгляду справи. Відповідно до частини другої статті 352 ЦПК України оскарження ухвал не передбачених статтею 353 ЦПК України не допускається.

Строк подання скарги та його поновлення

Строк подання процесуального документу у цивільній справі залежить від рішення суду першої інстанції, яке маєте намір оскаржити:

 • апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів;
 • на ухвалу у справі підлягає оскарженню протягом п’ятнадцяти днів.

Якщо сторона у справі не була при ухваленні рішення термін починає свій звіт з моменту отримання рішення, але про це потрібно вказати у скарзі, а як показує практика – бажано просити поновити термін на оскарження.

Відновлення строку на подання апеляційної скарги залежатиме від поважних причин. Це пов’язано з тим, що згідно зі статтею 127 ЦПК України та статтею 354 цього ж кодексу – термін можна відновити, якщо є поважні причини.

Насправді поновлення строків можливе у половині випадків і тому не треба з цим жартувати. Випадки, коли мені апеляційна інстанція відновлювала терміни: 1) про повний текст дізнався з моменту отримання рішення; 2) запізнення у 2-3 дні не є суттєвим порушенням і відмова у відновленні незначного пропущеного строку буде формалізмом, що суперечить Конвенції із захисту прав людини та основоположних свобод.

Трапляються випадки, коли сторона у справі не правильно подала апеляційну скаргу і суд апеляційної інстанції одразу ж повернув апеляційну скаргу, але дізналися це після того, як отримали ухвалу апеляційної інстанції. У цьому випадку важливо одразу правильно подати скаргу і новий суддя доповідач здебільшого відновить термін на оскарження. У разі прохання відновити строк на апеляційне оскарження слід також звертати у своїх процесуальних документах на практику Верховного Суду та практику апеляційної інстанції.

Також на увагу заслуговує і зміна у Цивільному процесуальному кодексі України, яка зводиться до того, що якщо перепустка строків виникла у зв’язку з карантинними обмеженнями, то суд це врахує та відновить термін на оскарження. У цьому випадку слід на це звертати увагу та вказувати, що таке право передбачено п.3 Розділу 12 Цивільного процесуального кодексу.

Коли суд відмовляє у відновленні строку на оскарження

Незалежно від поважності причин апеляційний суд відмовить у відкритті провадження через рік з моменту, коли було складено повний текст рішення суду першої інстанції, крім таких випадків: 1) сторону не повідомляли про розгляд справи або апелянта не залучали стороною у справі; 2) термін пропущено у зв’язку з обставинами, які апелянт було усунути ( форс-мажор).

Під термінологією «учасника не повідомляли про розгляд справи» переважно розуміють як те, що сторона взагалі не викликалася до суду для розгляду справи.

Дата складання повного тексту рішення вказується в низу самого рішення. Трапляються випадки, коли спеціально вказують неправильну дату складання повного тексту. Наприклад, повний текст рішення рішення від 03.03.2020 року було складено 04.03.2020 року, але до Єдиного реєстру судових рішень було направлено судом лише 10.10.2020 року. В цьому випадку буде сумнівним зазначені дані щодо складання повного тексту рішення. Це пов’язано з тим, що повний текст рішення має бути направлений судом до реєстру не пізніше наступного дня з моменту його складання. Про це нам каже ЗУ «Про доступ до судових рішень».

До якого суду подається апеляційна скарга

У період до 15.12.2017 році порядок подачі апеляційної скарги був наступним. Її можливо було подати виключно через суд першої інстанції, але 15.12.2017 року набрав законної сили новий ЦПК України та він дозволив подавати апеляцію одразу до суду апеляційної інстанції.

Здавалося все дуже просто, але все ж таки і тут виникли свої труднощі в подачі скарги. Цими труднощами стали різні застосування апеляційними судами процесуальних норм, які набрали чинності 15.12.2017 року.

Наприклад, до 2021 року близько 40% апеляцій поданих прямо до суду апеляційної інстанції поверталися назад апелянтам з тих підстав, що все ще потрібно подавати через районний суд. Інші 60% апеляцій бралися до розгляду. Як чинили в такому випадку? Звичайно, можна було шукати справедливість у Верховному Суді і з великою ймовірністю скасовувати ухвалу апеляції про повернення, але на це піде не менше трьох місяців.

У 2021 році все практично змінилося і тепер більше 85% скарг можна подавати прямо в апеляцію. Але все ж таки краще до дня початку роботи Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи бажано подавати скаргу через районний суд.

Якщо ж не дивлячись на вище зазначене, вирішите подавати скаргу безпосередньо до апеляційного суду, то в цьому випадку вкажіть, що 15.01.2020 року Велика Палата Верховного Суду у справі № 145/1330/17 вказала, що повернення апеляційної скарги поданої безпосередньо до апеляційного суду є великим формалізмом і порушенням права на справедливий суд.

Подання двох однакових апеляційних скарг (через суд першої інстанції та поштою прямо до апеляції) також неможливе. Про це вказав Верховний Суд у справі №757/20293/19-ц. У цьому випадку апеляція буде змушена повернути скаргу, подану пізніше.

Вартість подання апеляційної скарги

Розмір судового збору залежатиме: 1) від того який був судовий збір у суді першої інстанції за подання позову; 2) предмета судового спору; 3) сторони, яка подає апеляцію.

Якщо не враховувати п.2 та п.3 цього розділу, вартість апеляції буде 150% від судового збору за подання позовної заяви. Наприклад, до суду першої інстанції судовий збір становив 1 000 гривень, в апеляцію потрібно буде сплатити судовий збір у розмірі 1 500 гривень.

Наприклад, якщо апеляцію щодо стягнення додаткових витрат на дитину подає батько з яким живе дитина і вона ж позивач, то в цьому випадку вона в силу закону звільнена від сплати судового збору, але якщо апеляцію подає відповідач, то вона має сплатити судовий збір у розмірі 150%. від суми, яку мав би заплатити позивач якби не звільнявся від сплати судового збору.

Як показує практика, відносно часто виникає проблема щодо оплати судового збору, а саме апелянти не завжди вказують правильне призначення платежу за подання апеляційної скарги. Правильним призначенням платежу слід вважати: за подання апеляційної скарги на рішення суду (зазначити суд) від ____ (зазначити дату рішення) у справі № ____(зазначити номер справи), та зазначити суд апеляційної інстанції, який розглядатиме скаргу.

Зміст та форма апеляційної скарги у цивільній справі

В апеляційній скарзі мають бути зазначені:

 • 1) найменування суду, до якого подається скарга;
 • 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає апеляційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб – громадян України, номери засобів зв’язку та електронної пошти, офіційна електронна адреса, за наявності;
 • 3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);
 • 4) рішення або ухвала, що оскаржуються;
 • 5) в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність установлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин тощо);
 • 6) нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;
 • 7) клопотання особи, яка подала скаргу;
 • 8) дата отримання копії судового рішення суду першої інстанції, що оскаржується;
 • 9) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

Розгляд скарги в суді апеляційної інстанції

Згідно зі статтею 371 Цивільного кодексу України апеляційна скарга має бути розглянута протягом шістдесяти днів з моменту відкриття апеляційного провадження.

У виняткових моментах апеляційний суд може перенести строк розгляду справи на 15 днів, але при цьому він має ухвалити ухвалу про продовження строків апеляційного розгляду.

Про порядок розгляду суд зазначає у своїй ухвалі про відкриття провадження. Саме виходячи з цього визначення можна буде зрозуміти, як буде розглянута справа (з викликом сторін або без).

У разі якщо сторони викликаються на фактичний розгляд апеляційної скарги у цивільній справі, суд апеляційної інстанції перепитує у сторін про додаткові аргументи та інші нюанси у справі, які йому цікаві. Коли апеляція було подано кожним учасником вступна промова першою надається позивачеві, а далі в черговості. Відсутність повідомлених належним чином сторін у справі не буде підстав для перенесення судового розгляду за винятком якщо є поважні причини для перенесення і вони відомі та доведені апеляційному суду.

Дуже важливою нормою права є норма, передбачена ч.4 ст. 364 ЦПК України, яка говорить про те, що суд апеляційної інстанції встановивши при фактичному розгляді справи порушення процесуальних норм чи матеріальних, які є підставами для скасування рішення, може вийти за межі скарги.

Відносини суду до скарги, яка надійшла від іншого учасника після розгляду апеляційної скарги

Трапляються випадки, коли апеляцію подає учасник, який не був присутній на судовому розгляді справи, то в цьому випадку суд розглядає справу за правилами встановленими ЦПК України. У разі відкриття провадження за такими обставинами апеляційний суд може призупинити своє рішення та рішення суду першої інстанції, яке оскаржується.

За результатом розгляду справи суд може ухвалити нове рішення, а своє попереднє скасувати. Якщо ж підстави цієї апеляційної скарги у цивільній справі такі самі, що були в іншої сторони скаргу, якою розглянули — апеляційний суд може не відкривати провадження у справі. Подібне передбачено ч.5 ст. 370 ЦПК України.

Юридична допомога щодо супроводу справ в суді апеляційної інстанції

Якщо Вам потрібна правова допомога у справі щодо оскарження рішення чи ухвали суду першої інстанції – звертайтесь. Звернувшись до мене, можете замовити:

 • підготовку та подання апеляційної скарги на рішення або ухвалу суду першої інстанції;
 • аналіз справи першої інстанції на процесуальні помилки;
 • аналіз справи на перспективу;
 • представництво інтересів у суді першої інстанції.

Маю досвід роботи щодо надання правової допомоги в апеляційній інстанції. Суди у яких найчастіше брав участь: 1) Київський апеляційний суд; 2) Житомирський апеляційний суд; 3) Чернігівський апеляційний суд.

Оцініть автора
Адвокат у Києві - Янчук Анатолій - послуги юриста онлайн. Ціни 2022. Адвокати Києва, Житомира.
Додати коментар