Позбавлення батьківських прав батька та матері

Адвокат Анатолій Янчук 0632021068

Насамперед слід пам’ятати. Позбавлення батьківських прав – це крайня міра, яка застосовується до того з батьків, який належним чином не виконує своїх батьківських обов’язків або не хоче їх виконувати без якоїсь поважної причини. Позбавити прав може лише суд.

Відповідно до СК України встановлено обмежений перелік підстав, що призводять до позбавлення батьківських прав. Цей перелік наведено у статті 164 СК України.

Мати, батько може бути позбавлений судом батьківських прав, якщо вона, він:

 1. Не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування.
 2. Ухиляються від виконання своїх обов’язків щодо виховання дитини та/або забезпечення здобуття нею повної загальної середньої освіти.
 3. Жорстоко поводяться з дитиною.
 4. Є хронічними алкоголіками або наркоманами.
 5. Вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва.
 6. Засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

Перелік доказів у спорі про позбавлення батька або матері прав залежатиме від підстави передбаченої у ст. 164 СК України, а також слід враховувати додаткові докази, які несуть ще більш індивідуальний перелік. Це пов’язано з тим, що іноді потрібно довести не тільки те, що є підстави для позбавлення батьківських прав зараз, а й ці підстави будуть і надалі.

Кількість доказів у кожному разі різна. Тому давайте розглянемо кожну підставу, яка дозволяє позбавити батьківських прав колишнього чоловіка батька чи дружину.

Зміст
 1. Підстава № 1: Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо не забрали дитину з пологового будинку без поважної причини
 2. Підстава №2: Батько, мати ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини
 3. Як довести, що один із батьків не виконує своїх обов’язків?
 4. Підстава № 3: Батько, мати жорстоко поводиться з дитиною (п.3 ч.1 ст. 164 СК України)
 5. Підстава № 4: Мати, батько можуть бути позбавлені судом прав, якщо вона, він є хронічними алкоголіками або наркоманами (п.4 ч. 1 ст. 164 СК України)
 6. Підстава № 5: один із батьків вдається до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебрацтва та бродяжництва (п.5 ч.1 ст. 164 СК України)
 7. Підстава № 6: Батько, матір засуджено за скоєння умисного кримінального злочину щодо дитини
 8. Наслідки позбавлення батьківських прав
 9. Порядок позбавлення прав одного з батьків
 10. Підстава для відмови
 11. Коротке F.A.Q. на питання, що часто ставляться при вирішенні питання про позбавлення батьківських прав.
 12. Юрист – адвокат з позбавлення батьківських прав

Підстава № 1: Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо не забрали дитину з пологового будинку без поважної причини

Ця основа є зрозумілою, у ній найчастіше використовуються однакові докази. Тому лише наводжу приклад із практики Верховного Суду.

04.07.2018 року Верховний Суд розглянув справу № 344/3915/17 та погодився, що у справі є належні докази, які доводять, що є підстави позбавити материнських прав на підставі п.1 ч.1 ст. 164 СК України.

У цій справі мама дитини сама відмовилася від дитини та не цікавилася дитиною у строки, передбачені п.1 ч.1 ст. 164 СК України. Мати дитини відмовилася від дитини у зв’язку з тим, що вона не мала грошей щоб забезпечити дитину, а також крім цієї дитини є ще діти, і вона працює прибиральницею.

У цій справі використовувалися докази:

 • акт установи охорони здоров’я та органу внутрішніх справ України про те, що батьки відмовилися забрати з пологового будинку;
 • рішення органу опіки та піклування про надання дитині статусу позбавленого батьківського піклування (даний статус дитина отримала саме через те, що батьки її не забрали з пологового будинку);
 • доказ того, що позивач опікун;
 • акт про передачу дитини його законному опікуну (складений самою лікарнею);
 • рішення органу опіки та піклування про те, що доцільно позбавити батьків батьківських прав щодо дитини;
 • інші докази.

Крім основних обставин, позивач (опікун) вказав і додаткові, а саме, що дитині вже рік, а ставлення до дитини не змінюється. Мама, як і раніше, не хоче бачити дитину і брати участь у її вихованні.

Підстава №2: Батько, мати ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини

Дуже важливим у сімейному житті є виховання дитини обома батьками. Не менш важливим є виховання дитини обома батьками після розірвання шлюбу та окремого проживання одного з батьків від дитини. Тому законодавець зазначив, що виховання дитини це обов’язок, що не дає права вибору, і він повинен виконатися. У разі невиконання цих обов’язків можуть виникнути певні наслідки. Одним із наслідків вважається позбавлення батьківських прав.

В обов’язках з виховання дитини законодавець бачить таку складову:

 • виховання дитини в дусі поваги щодо прав іншим;
 • турбота про дитину, її фізичний та духовний розвиток;
 • турбота про здоров’я дитини;
 • повага до дитини.

Як довести, що один із батьків не виконує своїх обов’язків?

У кожному випадку докази майже завжди будуть різні. Це з різних причин: вік дитини; його здоров’я; інші причини.

У справах позбавлення батьківських прав, доказами вважатимуться:

 • звернення одного з батьків до другого з проханням відвідати дитину;
 • довідка зі школи про те, що один з батьків цікавиться як справи дитини в школі, а другий ігнорує;
 • довідка з секцій про те, що лише один батько забирає дитину та цікавиться її успіхами, а другий ігнорує;
 • відмова давати дозвіл на виїзд дитини за територію України;
 • звернення до опіки та піклування результатів не дали;
 • опитування дитини на судовому засіданні;
 • висновок психолога;
 • рішення суду про стягнення аліментів;
 • інші докази.

Відповідно до цивільного процесуального кодексу, суд оцінює кожен доказ окремо та в сукупності. Тому один доказ не може свідчити про невиконання батьківських зобов’язань.

Якщо ж відповідач доведе, що позивач своїми діями спеціально робила так, що не міг виконувати своїх батьківських обов’язків, то суд може відмовити в позбавленні батьківських прав.

Підстава № 3: Батько, мати жорстоко поводиться з дитиною (п.3 ч.1 ст. 164 СК України)

Якщо підстава №1 та №2 передбачена законом зрозуміла, то з третьою все складніше. Це з тим, що такі випадки почали виникати нещодавно, та його кількість мало велика.

Розглядаючи статтю 164 СК України можна побачити, що кожна з підстав є підстав для позбавлення батьківських прав, але законодавець все ж таки виділив жорстку поведінку з дітьми як окрему підставу.

Жорстоке поводження з дитиною – це поводження полягає у фізичному чи психічному насильстві, застосуванні неприпустимих методів виховання, приниженні людської гідності дітей тощо.

При розгляді судом справ із зазначеної підстави необхідно приділити увагу доказовій базі, а саме: знімалися з дитини побої, чи зафіксовано вони належним чином у медичних висновках, зверталася дитина раніше до уповноважених органів щодо попередження насильства в сім’ї з приводу психологічного чи інших видів насильства, стоїть дана сім’я на обліку як неблагополучна, застосовувалися до батьків спеціальні заходи попередження насильства у сім’ї (офіційне попередження про неприпустимість насильства в сім’ї, захисний розпорядження), або притягувалися батьки до адміністративної відповідальності за правопорушення щодо дитини тощо.

Наприклад, до адміністративних правопорушень, які можуть свідчити про жорстку поведінку до дитини, можна віднести: домашнє насильство; неналежне виконання батьківських обов’язків; інші.

У разі якщо є вирок суду, що один із батьків скоїв злочин щодо дитини, то в такому разі суд бачитиме підставу для позбавлення батьківських прав не № 3, а номер 6 (п.6 ч.1 ст. 164 СК України).

Існує також практика, що такі дії батьків кваліфікують так само як і неналежне виконання батьківських обов’язків.

Підстава № 4: Мати, батько можуть бути позбавлені судом прав, якщо вона, він є хронічними алкоголіками або наркоманами (п.4 ч. 1 ст. 164 СК України)

Ця підстава сама по собі є зрозумілою. Тому хочу лише звернути увагу на судову практику Верховного Суду.

15.05.2019 року Верховний Суд розглянув справу № 661/2532/17 і у своєму рішенні зробив низку цікавих висновків:

 • батьки завжди повинні виконувати свої батьківські обов’язки. У тому числі це слід доводити (п. 73 рішення суду);
 • лише факту заперечення проти позову про позбавлення батьківських прав недостатньо, щоб підтвердити наявність справжнього та належного інтересу відповідача до власної неповнолітньої дитини. Мотиви такого заперечення можуть бути різними. Наприклад, це може бути пов’язане не з бажанням дбати про свою дитину, а з бажанням отримати у майбутньому турботи від неї. Тому до уваги мають братися всі обставини конкретної справи (п. 74 рішення суду);
 • апеляційний суд, не погоджуючись з висновками суду першої інстанції, не дослідив можливості відповідача фінансово забезпечувати свого неповнолітнього сина, у тому числі, підстави оформлення відповідача на певну роботу з такою метою, наявність провини у цьому відповідача. Подібні дії відповідача можуть бути розцінені як ухилення від ефективного виконання своїх батьківських обов’язків, що є підставою для застосування статті 164 СК України (п. 75 рішення суду);
 • відсутність протиправних дій відповідача щодо дитини не виключає дії пункту 4 частини першої статті 164 СК України. Факт знаходження відповідача на вказаному диспансерному обліку з діагнозом «Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Синдром залежності «не спростовано. Апеляційний суд формально підійшов до вивчення цього питання у контексті пункту 4 частини першої статті 164 СК України. Водночас обставини наявності у відповідача хронічного алкоголізму мають підтверджуватись відповідним медичним висновком (п. 76 рішення суду).

Підстава № 5: один із батьків вдається до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебрацтва та бродяжництва (п.5 ч.1 ст. 164 СК України)

Як показує судова практика, особливих проблем у встановленні цієї підстави не існує. Крім того, що ця підстава є підставою для позбавлення батьківських прав, але й також у деяких випадках можлива кримінальна відповідальність.

Підстава № 6: Батько, матір засуджено за скоєння умисного кримінального злочину щодо дитини

Дана підстава можлива лише в тому випадку, коли злочин був скоєний одним із батьків щодо дитини. Основним доказом у позбавленні батьківських прав буде вирок суду, який набрав законної сили.

Наслідки позбавлення батьківських прав

Статтею 166 СК України встановлено перелік наслідків позбавлення батьківських прав і виглядає так:

 • втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов’язків щодо її виховання;
 • перестає бути законним представником дитини;
 • втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім’ям з дітьми;
 • не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;
 • не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов’язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування);
 • втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.

У сучасному світі одного з батьків позбавляють прав на тій підставі, що він/ваона не дозволяє брати дитину за межі країни для відпочинку, оздоровлення, а також не дає права на реєстрацію місця проживання, а також, щоб:

 • припинити насильство з дитини;
 • припинилися маніпуляції над чоловіком, з яким проживає дитина;
 • у майбутньому позбавлений батька не вимагав утримання з боку дитини;
 • дитина могла спокійно здійснювати виїзд за територію України;
 • інші причини.

Незалежно від причин позбавлення батьківських прав, позбавлений батька все ж таки повинен продовжувати платити аліменти.

Порядок позбавлення прав одного з батьків

Як було зазначено на початку — батьківських прав позбавляє виключно суд. Це відбувається у позовному провадженні та необхідно враховувати всі вимоги.

 1. Позовну заяву слід подавати до суду за місцем проживання того батька, якого хочете позбавити батьківських прав.
 2. Третьою особою потрібно залучати орган опіки та піклування, що знаходиться за місцем проживання дитини.
 3. Якщо в позові вказувати кілька підстав, то суд має перевірити всі підстави.
 4. Судовий збір за позбавлення батьківських прав у 2021 році становить 908 гривень за одну дитину.
 5. Строки розгляду справи становлять понад шість місяців.

Особи, які можуть бути позивачами у цій категорії справи, перераховані у статті 165 СК України, а саме це один із батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім’ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров’я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому він перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

Підстава для відмови

Як показує судова практика підставами відмови у задоволенні позову можна вважати багато. Починаючи від неправильно оформленої заяви і закінчуючи тим, що батько чи мати зрозуміли свою помилку та погане ставлення до дитини і після цього вирішили належним чином ставитися до дитини.

У своїх розглянутих справах Верховним Суд відмовляв у позбавленні батьківських прав, коли:

 • одночасно дві вимоги: позбавлення батьківських прав та стягнення заборгованості є невиразними і показує, що сторона
 • використовувала не всі важелі впливу;
 • позивач застосував свідчення зацікавлених свідків, інших доказів немає;
 • позивач вчинив дії, що не дозволяють відповідачу виконувати свої обов’язки;
 • інші причини.

Верховний Суд як був так і залишається судом, який дотримується традиції права і намагається брати висновки Європейського суду з прав людини. ЄСПЛ у свою чергу вказує, щоб завжди насамперед дотримувалися інтересів дитини.

Коротке F.A.Q. на питання, що часто ставляться при вирішенні питання про позбавлення батьківських прав.

1. Як подати заяву на позбавлення батьківських прав?

Особисто через канцелярію суду; відправити до суду через оператора поштового зв’язку (Укрпошта); особисто через електронний суд.

2. Як позбавити батьківських прав батька іноземця?

Так само як і всіх. Тільки документи потрібно перекласти мовою тієї країни громадянином, якою вона є.

3. Чи можна позбавити батьківських прав мати одинаку чи наркоманку?

Так. Процедура та сама як і зі звичайними людьми.

4. Як позбавити батька батьківських прав за його згодою чи без згоди?

У судовому порядку. Якщо він визнає ваш позов, процедура буде в 2-3 рази швидше.

Юрист – адвокат з позбавлення батьківських прав

Вам потрібна допомога та шукаєте собі адвоката, який допоможе вам позбавити батьківських прав чи навпаки? Звертайтесь до мене за правовою допомогою. У мене є низка подібних справ у цій категорії. Звернувшись до мене, можете замовити наступну послугу:

 • добір та підготовка доказів у справі про позбавлення батьківських прав;
 • підготовка та подання позову про позбавлення батьківських прав;
 • підготовка всіх необхідних клопотань, заяв, скарг, запитів, заперечень у справі позбавлення батьківських прав;
 • представництво у всіх судах України;
 • аналіз справи з його успішність;
 • аналіз ризиків;
 • інші послуги пов’язані з справами позбавлення батьківських прав.

Юридична консультація можлива при зустрічі або онлайн. Попередня домовленість по телефону за номером 063 202 10 68

Оцініть автора
Адвокат у Києві - Янчук Анатолій - послуги юриста онлайн. Ціни 2022. Адвокати Києва, Житомира.
Додати коментар